Nieuwe projecten starten

Nieuwe projecten starten

Draagvlak

Draagvlak onder de bewoners is heel belangrijk. We willen bewoners mee laten denken over de locatiekeuze van de zon- en windinstallaties. Welke locaties zijn wel en welke locaties zijn niet geschikt? Duidelijke uitspraken hierover leggen we voor aan de gemeenteraad. Uiteindelijk beslist de raad waar de zon- en windprojecten komen te staan.

Wij willen ook draagvlak creëren door burgers te betrekken bij onze projecten, bijvoorbeeld door hen mee te laten profiteren en voordelig energie af te laten nemen, of door hen de mogelijkheid te geven om te investeren.. Om voldoende energie op te wekken moeten er uiteindelijk zowel zon- als windprojecten worden opgezet. Wij richten ons in eerste instantie op het plaatsten van zonnepanelen op (bedrijfs-)daken. Daarna volgen zon op land en windenergie

Financiering

Het benodigde kapitaal om een project te financieren komt van financiële instellingen zoals BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) en van leden die investeren in de projecten van de Energiecoöperatie.

Opbrengsten

De door de installaties van de Energiecoöperaties opgewekte duurzame energie wordt verkocht aan energiemaatschappij Greenchoice. Als u energie bij ons afneemt, gaat een gedeelte van het financiële voordeel naar de Energiecoöperatie. Met deze inkomsten betaalt de Energiecoöperatie de exploitatiekosten en lost zij leningen af met de bijbehorende rente. Eventuele winst komt ten goede aan nieuwe duurzame projecten binnen onze gemeente. De coöperatie heeft geen winstoogmerk.

Deel dit artikel