Skip to content
Missie

Missie

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft de ambitie uitgesproken om in 2035 klimaatneutraal te zijn. De gemeente deed dit naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs, waar bindende afspraken zijn gemaakt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk wil deze gemeentelijke ambitie ondersteunen en ziet het bevorderen van een duurzame samenleving, het lokaal produceren van energie door zon en wind en het ten goede laten komen van de winsten aan de gemeenschap als haar missie.

Gemeenschap en circulariteit

Ons logo verbeeldt goed waar wij voor staan: gemeenschap en circulariteit. Gemeenschap, omdat wij gezamenlijk duurzame projecten opzetten: de Energiecoöperatie is van, voor en door de inwoners van onze gemeente. Circulariteit, omdat hernieuwbare energiebronnen als de zon en de wind thuishoren in een systeem van gesloten kringlopen, waarin producten hun waarde zo min mogelijk verliezen.

Duurzame energie voor iedereen

Wij streven ernaar dat iedereen binnen onze gemeente op een laagdrempelige manier kan deelnemen aan duurzame projecten en dat iedereen kan meeprofiteren. Leden kunnen de opgewekte energie voordelig afnemen, maar hoeven niet per se te investeren. Willen zij dit wel doen, dan kunnen zij naar eigen draagkracht geld lenen aan de Energiecoöperatie. De nettowinst die overblijft uit de opbrengsten komt ten goede aan nieuwe duurzame projecten binnen onze gemeente. Tijdens de Algemene ledenvergaderingen kunnen leden hierover meebeslissen.

Klimaatbestendig voor de toekomst

Dick van Elk, de oprichter van burgercoöperatie De Windvogel, verwoordt in een brief aan zijn kleinkinderen waarom onze missie zo belangrijk is. Hij nam het initiatief tot oprichting van onze Energiecoöperatie, waarin mensen samen duurzaam energie opwekken en die ook zelf krijgen.

Deel dit artikel
Menu
Close