Skip to content
Partners

Partners

Onze coöperatie is gericht op samenwerking, zowel met de gemeenschap als met het gemeentebestuur. We werken ook nauw samen met partijen als de provincie, netwerkbeheerders, energiebedrijven en ondernemingen.

Greenchoice

De Energiecoöperatie heeft een overeenkomst met Greenchoice voor de afname van de door de Energiecoöperatie logo greenchoiceopgewekte zonnestroom. Voor elk lid van de Energiecoöperatie, dat zijn energie via Greenchoice afneemt, steunt Greenchoice ons met een bijdrage. Door als lid ook uw energie bij Greenchoice af te nemen ondersteunt u de Energiecoöperatie dus extra. Wilt u meer informatie over Greenchoice, klikt u dan op deze link.

Gemeente en provincie

logo gemeente bodegraven-reeuwijkDe Energiecoöperatie is voor het realiseren van haar doelen afhankelijk van de besluiten van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de provincie Zuid-Holland. Denk hierbij aan de locatiekeuze voor de zon- en windprojecten binnen de gemeente- en provinciegrenzen.

logo provincie zuid-holland

De gemeente en de Energiecoöperatie hebben op 9 november 2018 een convenant getekend. Hierin bevestigen degemeente en de Energiecoöperatie elkaar officieel als partners om de door de gemeenteraad vastgestelde klimaatambitie te bereiken.

Energie Samen

logo energie samen

Energie Samen is een coöperatie van duurzame energiecoöperaties in Nederland, die elkaar helpen bij het realiserenvan duurzame energieprojecten. Zij hebben o.a. kennis van vergunningprocedures en subsidieregelingen. Energie Samen maakt kennis van ervaren leden toegankelijk en helpt kapitaal beschikbaar te stellen voor de ontwikkelingsfase van nieuwe initiatieven.

De Ontwikkelmaatschappij Bodegraven-Reeuwijk

logo de windvogel

De Ontwikkelmaatschappij Bodegraven-Reeuwijk is een samenwerking met Eneco Groep NV, Greentrust BV,Coöperatie De Windvogel UA en Energie coöperatie Bodegraven-Reeuwijk UA met als doel de realisatie van grootschalige wind- en zonprojecten in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Andere energiecoöperaties

Binnen de gemeente zijn momenteel vier energiecoöperaties actief: twee in de Meije en één in Reeuwijk. Deze energiecoöperaties richten zich op kleinschalige zonnepanelenprojecten en maken daarbij gebruik van een andere invulling van de Postcoderoosregeling. Bij deze coöperaties doet u mee door panelen te kopen. Deze aanpak verschilt van de werkwijze die de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk hanteert, waarbij u geen panelen hoeft te kopen om toch uw energiebelasting terug te krijgen. (zie ook vraag 3 onder ‘Energie afnemen’ bij Vraag en antwoord).

Energiebedrijf en netbeheerder

logo stedin

De Energiecoöperatie verkoopt de duurzaam opgewekte energie aan Greenchoice. Netbeheerder Stedin verzorgt hettransport van de energie. Daarmee komt onze groene stroom op het net. Uw eigen energiemaatschappij blijft uw energie leveren u en de facturatie verzorgen.

Voor energieafname via de Energiecoöperatie kunt u bij een groot aantal energiemaatschappijen terecht, zolang zij meewerken aan de postcoderoosregeling (zie deze lijst). Als u energie afneemt bij Greenchoice, steunt die energiemaatschappij ons met een bijdrage.

Omgevingsdienst Midden-Holland

logo omgevingsdienst midden-holland

De Energiecoöperatie werkt samen met de Omgevingsdienst Miden-Holland op het gebied van onderzoek envergunningverlening.

Duurzaam Bouwloket

logo duurzaam bouwloket

Uw woning alvast voorbereiden op de energietransitie? Bij het Duurzaam Bouwloket kunt u terecht voor al uw vragenop het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, energieopwekking en financieringsmogelijkheden. Kijk op: www.duurzaambouwloket.nl

Onze coöperatie is gericht op samenwerking, zowel met de gemeenschap als met het gemeentebestuur. We werken ook nauw samen met partijen als de provincie, netwerkbeheerders, energiebedrijven en ondernemingen.

Greenchoice

De Energiecoöperatie heeft een overeenkomst met Greenchoice voor de afname van de door de Energiecoöperatie opgewekte zonnestroom. Voor elk lid van de Energiecoöperatie, dat zijn energie via Greenchoice afneemt, steunt Greenchoice ons met een bijdrage. Door als lid ook uw energie bij Greenchoice af te nemen ondersteunt u de 

Energiecoöperatie dus extra. Wilt u meer informatie over Greenchoice, klikt u dan op deze link.

Gemeente en provincie

De Energiecoöperatie is voor het realiseren van haar doelen afhankelijk van de besluiten van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de provincie Zuid-Holland. Denk hierbij aan de locatiekeuze voor de zon- en windprojecten binnen de gemeente- en provinciegrenzen.

De gemeente en de Energiecoöperatie hebben op 9 november 2018 een convenant getekend. Hierin bevestigen degemeente en de Energiecoöperatie elkaar officieel als partners om de door de gemeenteraad vastgestelde klimaatambitie te bereiken.

Energie Samen

Energie Samen is een coöperatie van duurzame energiecoöperaties in Nederland, die elkaar helpen bij het realiserenvan duurzame energieprojecten. Zij hebben o.a. kennis van vergunningprocedures en subsidieregelingen. Energie Samen maakt kennis van ervaren leden toegankelijk en helpt kapitaal beschikbaar te stellen voor de ontwikkelingsfase van nieuwe initiatieven.

De Ontwikkelmaatschappij Bodegraven-Reeuwijk

De Ontwikkelmaatschappij Bodegraven-Reeuwijk is een samenwerking met Eneco Groep NV, Greentrust BV,Coöperatie De Windvogel UA en Energie coöperatie Bodegraven-Reeuwijk UA met als doel de realisatie van grootschalige wind- en zonprojecten in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Andere energiecoöperaties

Binnen de gemeente zijn momenteel vier energiecoöperaties actief: twee in de Meije en één in Reeuwijk. Deze energiecoöperaties richten zich op kleinschalige zonnepanelenprojecten en maken daarbij gebruik van een andere invulling van de Postcoderoosregeling. Bij deze coöperaties doet u mee door panelen te kopen. Deze aanpak verschilt van de werkwijze die de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk hanteert, waarbij u geen panelen hoeft te kopen om toch uw energiebelasting terug te krijgen. (zie ook vraag 3 onder ‘Energie afnemen’ bij Vraag en antwoord).

Energiebedrijf en netbeheerder

De Energiecoöperatie verkoopt de duurzaam opgewekte energie aan Greenchoice. Netbeheerder Stedin verzorgt hettransport van de energie. Daarmee komt onze groene stroom op het net. Uw eigen energiemaatschappij blijft uw energie leveren u en de facturatie verzorgen.

Voor energieafname via de Energiecoöperatie kunt u bij een groot aantal energiemaatschappijen terecht, zolang zij meewerken aan de postcoderoosregeling (zie deze lijst). Als u energie afneemt bij Greenchoice, steunt die energiemaatschappij ons met een bijdrage.

Omgevingsdienst Midden-Holland

De Energiecoöperatie werkt samen met de Omgevingsdienst Miden-Holland op het gebied van onderzoek envergunningverlening.

Duurzaam Bouwloket

Uw woning alvast voorbereiden op de energietransitie? Bij het Duurzaam Bouwloket kunt u terecht voor al uw vragenop het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, energieopwekking en financieringsmogelijkheden. Kijk op: www.duurzaambouwloket.nl

Deel dit artikel
Menu
Close