Skip to content
Organisatie

Organisatie

De Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk is op 9 februari 2018 opgericht om zoveel mogelijk burgers te betrekken bij ons gezamenlijk ideaal: duurzame energie voor de hele gemeente. De Energiecoöperatie is een coöperatieve vereniging. Ieder lid kan actief worden in het bestuur, in een werkgroep of zijn/haar stem uitbrengen op de Algemene Ledenvergadering.

De Algemene ledenvergadering (ALV) wordt ten minste één keer per jaar gehouden. Alle leden worden hiervoor uitgenodigd. Op de ledenvergadering wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en er worden nieuwe plannen besproken. Ook financiële zaken als de jaarrekening, de begroting voor het komende jaar, de hoogte van de vergoeding, de uitgifte van obligaties, de rentevergoeding en de sponsoring van projecten binnen de gemeente komen aan bod.

Voor meer informatie over de ALV, raadpleeg onze statuten.

Bestuur

Momenteel bestaat het bestuur van de Energiecoöperatie uit zes leden: Jan Bouwens (voorzitter, jj.bouwens@ec-br.nl), Herbert Pos (secretaris, ah.pos@ec-br.nl), Diederik Schonebaum (penningmeester, d.schonebaum@ec-br.nl), Broos de Groot (lid, ac.degroot@ec-br.nl), Rob Kamer (lid, r.kamer@ec-br.nl), Hans de Jong (lid, h.dejong@ec-br.nl) en Wim van Meegdenburg (lid, w.vanmeegdenburg@ec-br.nl). Zij hebben ervaring op organisatorisch, politiek, juridisch en financieel gebied. De bestuursleden onderhandelen met overheden, banken, energiebedrijven, netwerkbeheerders en installateurs. Zij werken contracten uit en vragen subsidies aan.

Ter ondersteuning van het bestuur kunnen werkgroepen ingesteld worden.

Interesse?

Heeft u interesse in een (bestuurs-)functie binnen de Energiecoöperatie? Neem dan contact op via de e-mail-adressen zoals vermeld op onze contact-pagina.

Deel dit artikel
Menu
Close