Skip to content
Duurzame energieopwekking

Duurzame energieopwekking

De zon schijnt vaak en de wind waait praktisch iedere dag. Daarmee voorzien ze ons dagelijks ongelimiteerd van gratis, duurzame energie. Het opwekken van deze energie is minder belastend voor het milieu dan de huidige vormen met fossiele brandstoffen. Daarnaast zijn zon en wind eeuwig beschikbaar en vergroten zij onze autonomie. Dankzij duurzame energie zijn we minder afhankelijk van andere olie of gas producerende landen.

Een paar getallen

Het totale elektriciteitsverbruik binnen onze gemeente is 540 TJ (terajoule). 1 TJ is ongeveer 278.000 kWh. Naar verwachting zal het elektriciteitsverbruik stijgen door de omschakeling van gas naar elektra en door de toename van het aantal elektrische auto’s. Het aandeel dat huishoudens hebben in het energieverbruik is nu 155 TJ. Dit is ongeveer een derde deel van het totale energieverbruik. In eerste instantie richt de Energiecoöperatie zich op dit gedeelte.

Als we alle huishoudens van Bodegraven-Reeuwijk willen voorzien van zonne- en windenergie, betekent dat dat we zes grote windmolens van 3 MW (megawatt) of 130.000 zonnepanelen van 300 Wp (wattpiek) nodig hebben. We kunnen natuurlijk ook een combinatie van deze twee energiebronnen maken.

Ruimte

Ruimte is schaars in het Groene Hart en de Energiecoöperatie vindt behoud van de natuur belangrijk. Bomen en planten zorgen voor CO2-opname en zijn goed voor de biodiversiteit. Daarom willen wij zoveel mogelijk ‘meervoudig ruimtegebruik’ nastreven. Een windmolen heeft niet veel ruimte nodig. Het omliggende land kan gebruikt worden voor het telen van gewassen, het houden van vee, voor recreatie of natuur.

Zonnevelden nemen meer plaats in. Voor dezelfde opbrengst van één windmolen is er ca. 7,5 hectare oppervlakte aan zonnepanelen nodig. Maar ook hier kan goed rekening worden gehouden met ruimte en natuur door zoveel mogelijk panelen op daken te plaatsen. We denken dat er ruimte is voor 20.000 à 30.000 zonnepanelen op bedrijfsgebouwen, veestallen en openbare gebouwen binnen onze gemeente. Vervolgens kan worden overgegaan op het plaatsen van panelen op openbare plekken. Hierbij kunt u denken aan taluds of geluidswallen langs (snel)wegen of spoorlijnen.

Zonne-energie

Zonne-energie is op dit moment de snelst groeiende vorm van duurzame energie. Door deze schaalvergroting zijn de productiekosten flink gedaald en is het een van de goedkoopste vormen van hernieuwbare energie geworden. Het bouwen van een zonnepark wordt steeds lucratiever en gaat sneller dan het bouwen van een kolen-, kern- of gascentrale.

Windenergie

Windmolens winnen aan terrein. De kosten dalen steeds verder en het rendement loopt op. Hierdoor is windenergie momenteel ook een van de goedkoopste manieren om duurzame energie te realiseren. Daarbij duurt het minder dan een jaar om een windmolen te bouwen, waarna er al snel energie kan worden geproduceerd en er geld terugkomt op de investering. Nu al zijn zon- en windenergie in vele delen van de wereld net zo duur of zelfs goedkoper dan fossiele brandstoffen.

Deel dit artikel
Menu
Close